Algemene voorwaarden


ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

 

 

Dit contractuele document zal het contracteren van producten en diensten via de website www.ecomarcalpevacances.com, die eigendom is van ECOMAR ALQUILERES S.L., regelen. De aanvaarding van dit document houdt in dat de GEBRUIKER

 

 

- U hebt gelezen, begrepen en begrepen wat hier staat.

 

- Hij is een persoon met genoeg capaciteit om in te huren.

 

- Neem alle verplichtingen hieronder aan.

 

 

Deze voorwaarden zijn geldig voor onbepaalde tijd en zijn van toepassing op alle contracten die via de website van ECOMAR ALQUILERES S.L. worden afgesloten.

 

 

ECOMAR ALQUILERES S.L. informeert dat de handel verantwoordelijk is en op de hoogte is van de geldende wetgeving van de landen waaraan zij haar diensten aanbiedt en behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de goederen of promoties die vóór de wijziging werden gecontracteerd.

 

 

 

Identiteit van de overeenkomstsluitende partijen

 

 

Enerzijds is de leverancier van de door de GEBRUIKER gecontracteerde diensten ECOMAR ALQUILERES S.L., met zetel te URBANIZACION MARYVILLA, 1-B - 03710 CALPE (Alicante), NIF B42523084 en met het telefoonnummer van de klantendienst / USER 965831215.

 

 

Aan de andere kant is de GEBRUIKER, geregistreerd op de website door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord, waarover hij de volledige verantwoordelijkheid heeft voor het gebruik en de bewaring, en is hij verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die aan ECOMAR ALQUILERES S.L. worden verstrekt.

 

 

 

Voorwerp van het contract

 

 

Dit contract is bedoeld om de contractuele relatie tussen ECOMAR ALQUILERES S.L. en de GEBRUIKER te regelen op het moment dat de GEBRUIKER tijdens het online contracteringsproces de huur van woningen voor tijdelijke accommodatie accepteert.

 

 

De contractuele relatie van de reservering van een accommodatie omvat de huur van de gekozen woning, voor een beperkte tijd, in ruil voor een bepaalde prijs en openbaar weergegeven via de website. Extra diensten moeten worden gecontracteerd op het moment van de boeking.

 

 

 

Aanbestedingsprocedure

 

 

Om toegang te krijgen tot de diensten of producten die ECOMAR ALQUILERES S.L. aanbiedt, moet de GEBRUIKER zich via de website registreren door een gebruikersaccount aan te maken. Daarom moet de GEBRUIKER vrijelijk en vrijwillig de vereiste persoonsgegevens verstrekken, die zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en de organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), zoals beschreven in de Juridische kennisgeving en het privacybeleid van deze website.

 

 

De GEBRUIKER selecteert een gebruikersnaam en een wachtwoord en verbindt zich ertoe deze zorgvuldig te gebruiken en niet ter beschikking te stellen van derden, alsook aan ECOMAR ALQUILERES S.L. het verlies of de diefstal ervan of de eventuele toegang door een onbevoegde derde mee te delen, zodat deze laatste tot de onmiddellijke blokkering kan overgaan.

 

Zodra de gebruikersaccount is aangemaakt, wordt gemeld dat in overeenstemming met de vereisten van artikel 27 van de Wet

 

34/2002, van de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), zal de aanbestedingsprocedure de volgende stappen volgen:

 

 

Algemene contractclausules.

Boekings- en betalingsproces

Algemene voorwaarden van het aanbod.

Prijs en geldigheidsduur van het aanbod.

Toepasselijke garanties.

Toepasselijk recht en jurisdictie.

 

 

 

ALGEMENE CONTRACTBEPALINGEN

 

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling houdt het plaatsen van een bestelling bij ECOMAR ALQUILERES S.L. de aanvaarding door de gebruiker van deze wettelijke voorwaarden in. Geen enkele bepaling van de Gebruiker mag afwijken van die van ECOMAR ALQUILERES S.L. indien deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ECOMAR ALQUILERES S.L. is aanvaard.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

In de algemene voorwaarden staan de contractuele voorwaarden tussen u en de eigenaar. Onze appartementen zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen. We accepteren geen groepen jongeren.

 

 

BOEKINGS- EN BETALINGSPROCEDURE

 

 

De betalingen worden voor 50% gedaan bij de reservering en voor 50% 14 dagen voor het inchecken.

 

 

ANNULERINGSREGELING

 

 

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden gecommuniceerd via e-mail. Telefonisch worden geen annuleringen of wijzigingen geaccepteerd.

 

 

Annuleringen voor 30 dagen voor de aankomstdatum worden 100% van het betaalde bedrag teruggestort.

 

 

Annuleringen die minder dan 14 dagen voor de aankomstdatum worden gedaan, leiden tot het verlies van het betaalde bedrag.

 

 

Annuleringen tussen 30 dagen voor de aankomstdatum en 14 dagen voor de aankomstdatum betekenen het verlies van 50 % van het tot dat moment betaalde bedrag.

 

 

De wijziging van de data door de gast vormt een nieuwe reservering en is onderworpen aan onze annuleringsvoorwaarden.

 

 

De verplichting om een accommodatie te reserveren vervalt wanneer deze zonder voorafgaande kennisgeving niet wordt bezet of geannuleerd op de geplande dag en het geplande tijdstip en er wordt geen bedrag terugbetaald.

 

 

Er zal geen PASSES zijn als de cliënt zich vrijwillig terugtrekt uit de diensten voor het einde van zijn verblijf.

 

 

DEPOSIT

 

 

We vragen een aanbetaling van 300 pond. De aanbetaling moet tot 14 dagen voor het inchecken met een creditcard worden betaald. Het wordt volledig geretourneerd zodra onze vertegenwoordiger of de eigenaar heeft gecontroleerd of het appartement in dezelfde staat is als toen u het binnenkwam. Deze retourzending geschiedt per bankoverschrijving of creditcard tot 7 dagen na uw vertrek.

 

 

In het geval van eigendommen die met extreme vervuiling worden geretourneerd, behoudt de eigenaar zich het recht voor om het evenredige deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden. Ook zal een deel van de borg niet worden teruggegeven in geval van het achterlaten van vuilniszakken in de woning of door overlast voor andere klanten of buren.

 

 

WAT HOUDT UW RESERVERING IN?

 

 

- Aankomst reiniging

 

- Eindschoonmaak bij vertrek is een extra 100 ? (inbegrepen in de eindprijs)

 

- Wifi .

 

- Water-, elektriciteits- en gasvoorziening. Airconditioning inbegrepen in de prijs.

 

- Lakens en handdoeken voor de badkamer en wastafel voor elke gast, keukendoeken.

 

- Wieg en kinderstoel. Op aanvraag en met een dagelijkse toeslag van 2 ?. Wij zorgen niet voor beddengoed voor het kinderbedje.

 

 

TIJDSTIP VAN BINNENKOMST, VERTREK EN OPHALEN VAN DE SLEUTELS

 

 

De toegang tot het terrein is gegarandeerd van 16.00 tot 19.00 uur. In de ochtend is de tijd om uit te checken om 10 uur van maandag tot en met zaterdag. Zondags gesloten.

 

 

Bij aankomst na 19.00 uur wordt 40 euro in rekening gebracht. U moet uw aankomst op dit moment aanvragen en het zal in afwachting zijn van de bevestiging.

 

 

De levering van de sleutel en het inchecken gebeurt in ons kantoor in de urbanisatie Maryvilla 1 B.

 

 

GEBRUIKSREGELINGEN

 

 

Respecteer de rusttijd van 24.00 uur en 10.00 uur.

 

 

Partijen in het pand zijn niet toegestaan. Ze zijn ten strengste verboden.

 

 

Maak tijdens uw verblijf het afval leeg en zet het in de dichtstbijzijnde afvalcontainers.

 

 

Vergrendel altijd de voordeur bij het verlaten van het pand.

 

 

De gast die de reservering maakt is persoonlijk verantwoordelijk voor het gedrag van alle gasten die hem vergezellen.

 

 

Het is niet toegestaan om meer personen te herbergen dan initieel geboekt, en het is niet toegestaan om meer bedden in te zetten dan er beschikbaar zijn. Als u zich niet aan deze regel houdt, wordt uw contract met ons beëindigd zonder enig recht op schadevergoeding.

 

 

ECOMAR RENTALS behoudt zich het recht voor om te worden toegelaten, en een openbaar schandaal of ongepast gedrag dat de rust en het samenleven op het terrein verstoort, zal leiden tot onmiddellijke uitzetting, ongeacht het tijdstip van de dag of de nacht. Dit betekent ook het verlies van de huur en de borg zonder enig recht op compensatie.

 

 

De klant erkent uitdrukkelijk dat de gecontracteerde accommodatie niet zijn of haar gewone verblijfplaats is en zal zijn, en dat hij of zij slechts een recht heeft om deze te gebruiken gedurende de gecontracteerde periode.

 

 

ECOMAR RENTALS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor letsel, schuld, schade, verlies, vertraging, kosten of ongemak veroorzaakt aan gasten door welke oorzaak of reden dan ook, direct of indirect of door welk evenement dan ook. Evenmin neemt het enige verantwoordelijkheid op zich voor verlies, diefstal of misplaatsing van persoonlijke eigendommen van gasten (documentatie, geld, sieraden) die op het terrein zijn achtergelaten.

 

 

Onder dezelfde voorwaarden zijn de eigenaars niet bevoegd om zonder toestemming van de gasten toegang te krijgen tot de woning, behalve in geval van nood, overmacht of in het geval dat de klant dit eist om een technische of onvoorziene storing op te lossen.

 

 

PETS

 

 

Huisdieren op aanvraag en uitdrukkelijke acceptatie door ECOMAR RENTALS. Extra schoonmaaktoeslag per huisdier 30 ? per verblijf.

 

 

PARKEREN

 

 

In het geval dat de woning een parkeerplaats heeft, is deze volledig gratis.

 

 

ECOMAR RENTALS is niet verantwoordelijk voor de bagage en persoonlijke bezittingen van de klant, noch voor eventuele schade of diefstal van hun voertuig, die zich op onze parking kan voordoen.

 

 

 

 

CLAIMS

 

Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze klanten een aangenaam verblijf hebben.

 

 

Indien er tijdens de huurperiode een storing optreedt in de installaties of elektrische apparaten, dient u ECOMAR ALQUILERES S.L. hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen om deze incidenten zo snel mogelijk op te lossen.

 

 

In geval van overmacht (waterschade, brand, enz.) zal ECOMAR ALQUILERES S.L. de gereserveerde accommodatie vervangen door een andere met dezelfde kenmerken. In geval van onbeschikbaarheid van de accommodatie zal ECOMAR ALQUILERES S.L. het totaal betaalde bedrag terugbetalen.

 

 

ECOMAR ALQUILERES S.L.

 

URBANIZACION MARYVILLA, 1-B - 03710 CALPE (Alicante) Telefoon: 965831215

 

Mail: book@ecomarcalpevacances.com

 

 

 

 

Online geschillenbeslechting

 

 

In overeenstemming met artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013 biedt de Europese Commissie een gratis toegangsplatform voor de beslechting van online-geschillen tussen de USER en ECOMAR RENTALS S.L., zonder dat het nodig is naar de rechter te stappen, door tussenkomst van een derde partij, de zogenaamde geschillenbeslechtingsinstantie, die als tussenpersoon tussen beide optreedt. Dit orgaan is neutraal en zal met beide partijen in dialoog treden om tot een akkoord te komen, en kan uiteindelijk een oplossing voor het conflict voorstellen en/of opleggen.

 

 

Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

FORCE MAJEURE

 

 

 

 

De partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming die te wijten is aan een belangrijke oorzaak. De uitvoering van de verplichting wordt uitgesteld tot de beëindiging van het geval van overmacht.

 

 

 

COMPETITIE

 

De GEBRUIKER mag de aangegane rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen niet toewijzen, overdragen of overdragen.

 

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, worden de geldigheid, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast, noch worden zij op enigerlei wijze gewijzigd.

 

 

De GEBRUIKER verklaart deze Algemene Voorwaarden in hun geheel te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

 

 

 

 

OVERZICHT VAN HET AANBOD

 

Alle verkopen en leveringen van ECOMAR ALQUILERES S.L. zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden.

 

 

Geen enkele wijziging, wijziging of overeenkomst die in strijd is met het Commercieel Voorstel van ECOMAR ALQUILERES S.L. of die hier wordt bedongen, zal gevolgen hebben, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door ECOMAR ALQUILERES S.L., in welk geval deze specifieke overeenkomsten zullen prevaleren.

 

 

Gezien de voortdurende technische vooruitgang en productverbeteringen, behoudt ECOMAR ALQUILERES S.L. zich het recht voor om haar specificaties te wijzigen met betrekking tot de informatie in haar reclame, totdat de waarde van de aangeboden diensten niet wordt beïnvloed. Deze wijzigingen zijn ook geldig in het geval dat, om welke reden dan ook, de mogelijkheid om de aangeboden producten te leveren wordt aangetast.

 

 

 

PRIJS EN GELDIGHEIDSDUUR VAN HET AANBOD

 

De aangegeven prijzen voor elk product zijn inclusief BTW of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn en zullen worden uitgedrukt in de valuta van de euro.

 

 

De prijzen die van toepassing zijn op elke woning zijn de prijzen die gepubliceerd zijn op de website. De USER gaat ervan uit dat de economische waardering van sommige diensten in real time kan variëren. De prijzen kunnen dagelijks veranderen totdat de reservering is gemaakt.

 

 

Elke betaling aan ECOMAR ALQUILERES S.L. impliceert de uitgifte van een factuur op naam van de geregistreerde GEBRUIKER of van de bedrijfsnaam die de GEBRUIKER bij de boeking heeft meegedeeld. Deze factuur wordt aan de GEBRUIKER geleverd op het moment van de voltooiing van de huur en de betaling van alle gecontracteerde diensten.

 

 

Voor informatie over de reservering kan de GEBRUIKER contact opnemen via het telefoonnummer van de klantenservice van

 

ECOMAR ALQUILERES S.L. 965831215 of via e-mail aan book@ecomarcalpevacances.com.

 

 

 

 

KOPERPROCES EIGENDOMZOEKEN ZOEKEN

Onze website heeft een zoeksysteem met verschillende parameters om de keuze van uw accommodatie te vergemakkelijken. Soorten reserveringen:

 

 

Reservering met onmiddellijke bevestiging: Minimumprijs voor de op de website vermelde dienst. U kunt de reservering online maken en de extra diensten toevoegen die bij u passen.

 

Prijs niet beschikbaar: Indien de prijs van de dienst niet beschikbaar is, wordt de GEBRUIKER zo snel mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld.

 

 

 

Reservering (aankoopaanvraag)

 

 

In de rubriek Online Reservering kunt u de beschrijving en de kenmerken van de accommodatie, de inbegrepen diensten, de optionele diensten (extra's) en de bijzondere voorwaarden van elke accommodatie raadplegen.

 

 

De uiteindelijke prijs wordt berekend op basis van de gekozen in- en uitreisdata, de gehuisveste personen (volwassenen en kinderen) en de gekozen extra diensten.

 

 

 

 

 

GARANTIES EN RENDEMENTEN

 

De garantie van de aangeboden producten zal beantwoorden aan de volgende artikelen op basis van Wet 23/2003, van 10 juli, van

 

Garanties voor de verkoop van consumptiegoederen en diensten

 

 

 

 

Conformiteit van de diensten met het contract

 

 

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, worden de diensten geacht in overeenstemming te zijn met het contract, op voorwaarde dat zij voldoen aan alle hieronder vermelde eisen, tenzij de omstandigheden van het geval een van deze eisen ontoepasselijk maken:

 

 

a) Ze voldoen aan de beschrijving van ECOMAR ALQUILERES S.L.

 

 

b) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor diensten van hetzelfde type gewoonlijk bestemd zijn.

 

 

c) geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de klant wordt vereist, wanneer dit aan ECOMAR ALQUILERES S.L. bekend is gemaakt bij het sluiten van het contract, op voorwaarde dat de klant heeft toegegeven dat de dienst geschikt is voor dit gebruik.

 

 

d) De gebruikelijke kwaliteit en uitvoering van een dienst van hetzelfde type dat de cliënt redelijkerwijs kan verwachten, rekening houdend met de aard van de dienst en, in voorkomend geval, de beschrijvingen van de specifieke kenmerken van de door ECOMAR ALQUILERES S.L. geleverde diensten, voor te stellen.

 

 

e) ECOMAR ALQUILERES S.L. beschrijft de details, technische kenmerken en foto's van de eigendommen die door de eigenaars worden verstrekt, zodat zij niet gebonden is aan deze openbare verklaringen.

 

 

2. Het gebrek aan conformiteit dat voortvloeit uit een niet uitgevoerde of geleverde dienst zal worden gelijkgesteld met het gebrek aan conformiteit van het contract, zolang de verantwoordelijkheid ervoor bij ECOMAR ALQUILERES S.L. ligt of onder haar verantwoordelijkheid valt; integendeel, wanneer de niet uitgevoerde of geleverde dienst te wijten is aan een nalatigheid of slechte praktijk van de gebruiker, zal deze niet worden beschouwd als een fout van ECOMAR ALQUILERES S.L. en zal deze worden beschouwd als in overeenstemming met de bepalingen van het contract.

 

 

3. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor een gebrek aan overeenstemming waarvan de GEBRUIKER op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst op de hoogte is of kon zijn, of dat zijn oorsprong vindt in door de GEBRUIKER verstrekte informatie.

 

 

 

Verantwoordelijkheid van ECOMAR ALQUILERES S.L.

 

 

ECOMAR ALQUILERES S.L. zal de GEBRUIKER antwoorden op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van de levering van de accommodatie. ECOMAR ALQUILERES S.L. erkent het recht van de GEBRUIKER om de dienst te herstellen, te vervangen, de prijs te verlagen en het contract te beëindigen.

 

 

Reparatie en vervanging van producten

 

 

Als de service niet in overeenstemming is met het contract, kan de GEBRUIKER ervoor kiezen om de reparatie of vervanging van de service te eisen, tenzij een van deze opties onmogelijk of onevenredig is. Vanaf het moment dat de GEBRUIKER de gekozen optie aan ECOMAR ALQUILERES S.L. meedeelt, moeten beide partijen zich daaraan houden. Deze beslissing van de GEBRUIKER doet geen afbreuk aan de bepalingen in gevallen waarin de herstelling of de vervanging de dienst niet in overeenstemming brengt met het contract.

 

 

2. Elke vorm van genoegdoening die ECOMAR ALQUILERES S.L. kosten oplegt die niet redelijk zijn in vergelijking met de andere vorm van genoegdoening, rekening houdend met de waarde die de dienst zou hebben als er geen gebrek aan overeenstemming was, de relevantie van het gebrek aan overeenstemming en als de alternatieve vorm van genoegdoening kan worden uitgevoerd zonder groot ongemak voor de GEBRUIKER, zal als onevenredig worden beschouwd.

 

 

 

Regels voor reparatie of vervanging van het product

 

 

Reparatie en vervanging moeten voldoen aan de volgende regels:

 

 

De kosten die nodig zijn om het gebrek aan conformiteit van de gecontracteerde diensten te corrigeren, zijn voor de GEBRUIKER gratis.

 

 

Zij zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote ongemakken voor de USER, rekening houdend met de aard van de diensten en het doel dat zij voor de USER hadden.

 

 

Indien de herstelling na afloop en de overhandiging van de woning nog steeds niet voldoet aan de overeenkomst, kan de Gebruiker de vervanging ervan eisen, of een vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst.

 

 

Indien de vervanging het goed niet in overeenstemming brengt met de overeenkomst, kan de GEBRUIKER de herstelling van het goed eisen, of de vermindering van de prijs of de beëindiging van de overeenkomst.

 

 

 

Prijsvermindering en contractbeëindiging

 

 

De verlaging van de prijs en de beëindiging van het contract zal naar keuze van de GEBRUIKER plaatsvinden wanneer deze de reparatie of de vervanging van de dienst niet kan eisen en in gevallen waarin deze niet binnen een redelijke termijn of zonder groot ongemak voor de GEBRUIKER zijn uitgevoerd.

 

 

Het besluit wordt niet genomen als het gebrek aan overeenstemming van ondergeschikt belang is.

 

 

 

 

Criteria voor prijsverlaging

 

 

De prijsvermindering staat in verhouding tot het verschil tussen de waarde die de dienst op het ogenblik van de levering zou hebben gehad indien deze in overeenstemming was geweest met de overeenkomst en de waarde die de dienst daadwerkelijk heeft gehad op het ogenblik van de levering.

 

 

 

Deadlines

 

 

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt de levering geacht plaats te vinden op de dag van de boeking.

 

 

De GEBRUIKER moet ECOMAR ALQUILERES S.L. op de hoogte brengen van het gebrek aan conformiteit op het moment dat hij/zij hiervan op de hoogte is of ten laatste op het einde van het verblijf.

 

 

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt ervan uitgegaan dat de mededeling van de GEBRUIKER binnen de vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Deze voorwaarden worden beheerst door of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving voor zover deze niet uitdrukkelijk is vastgesteld. ECOMAR ALQUILERES S.L. en de GEBRUIKER komen overeen om elke controverse die kan ontstaan door de levering van de producten of diensten die onder deze Voorwaarden vallen, voor te leggen aan de rechtbanken en gerechtshoven die het dichtst bij CALPE staan.

 

 

Indien de GEBRUIKER buiten Spanje gedomicilieerd is, doen ECOMAR ALQUILERES S.L. en de GEBRUIKER uitdrukkelijk afstand van elk ander forum, waarbij zij zich onderwerpen aan het Spaanse rechtsgebied dat in de vorige paragraaf is vastgesteld.